Skip to content ↓

Doktorat wdrożeniowy

Od roku 2019 Szkoła Doktorska AGH jest beneficjentem programu Doktorat wdrożeniowy finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach kolejnych, corocznych edycji programu ogłaszanych przez Ministerstwo, Szkoła Doktorska AGH uzyskała finansowanie w łącznych kwotach:

 1. Edycja III rozpoczęta w roku 2019/2020 – 20.999.073,80 zł
 2. Edycja IV rozpoczęta w roku 2020/2021 – 25.769.026,32 zł
 3. Edycja V rozpoczęta w roku 2021/2022 – 12.456.622,32 zł
 4. Edycja VI rozpoczęta w roku 2022/2023 – 11.237828,62 zł

Edycja VII rozpoczęta w roku 2023/2024 to dofinansowanie w kwocie 4.715.610,06 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach programu przeznaczone są na wypłatę:

 1. stypendiów doktoranckich, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy wraz z kosztami ubezpieczenia społecznego;
 2. zwiększonych kwot stypendiów doktoranckiech z tytułu niepełnosprawności;
 3. dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projekt.

 

W ramach VII edycji programu, Szkoła Doktorska AGH podjęła współpracę z 13 podmiotami tj:

 1. Urząd Dozoru Technicznego
 2. Krakowskie Biuro Festiwalowe
 3. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 4. Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
 5. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
 6. GK FORGE SP. Z O.O.
 7. Samsung Electronics Polska Sp. z o. o.
 8. Uniwersytet Jagielloński
 9. Aptiv Services Poland S.A.
 10. LOTOS Petrobaltic S.A.
 11. Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Instytut Badawczy
 12. ECO RGS Sp. z o.o. Sp. k.
 13. Limatherm S.A.

W ramach edycji VII programu, realizowanych jest 15 doktoratów:

 1. System oceny materiałów stosowanych w energetyce jądrowej z wykorzystaniem metody Small Punch Test
 2. Jak wykorzystywać trendwatching do projektowania lokalnych interwencji społecznych: terenowe studium metodologiczne z zakresu participatory action research
 3. Opracowanie systemu wsparcia procesów gospodarowania nieruchomościami drogowymi w miastach wdrażających nowoczesne koncepcje urbanistyczne
 4. Węglowe kropki kwantowe jako luminowory w diodach LED
 5. Sensory tlenu i/lub innych gazów oparte na domieszkowanym ZnO otrzymywanym metodą ALD
 6. Hydrometalurgiczny recykling pierwiastków krytycznych z ogniw typu Li-ion
 7. Wpływ parametrów technologicznych oraz mechanizmów zużycia na trwałość narzędzi kuźniczych
 8. Klasyfikacja i synteza sygnału dźwiękowego z wykorzystaniem technik uczenia nienadzorowanego
 9. Polarymetr miękkiego promieniowania rentgenowskiego
 10. Świadomość sytuacyjna na potrzeby opracowywania technologii wyższych poziomów autonomiczności jazdy
 11. Badania systemu produkcji wodoru z wody morskiej na cele wytwarzania paliw syntetycznych
 12. Rewersyjna turbina wiatrowa w zastosowaniu do redukcji zastoisk mrozowych
 13. Zastosowanie funkcjonalizowanych materiałów zeolitowych do separacji metali i metaloidów z roztworów wodnych
 14. Recykling kompozytów o osnowach z duroplastów chemoutwardzalnych wzmacnianych włóknem węglowym z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego i ultradźwięków
 15. Analiza i ocena wpływu konstrukcji układu doprowadzającego na jakość odlewów ze stopów Al-Si w metodzie HPDC

Stopka